Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc | Thiet Ke Nha Xinh | Không gian đẹp

Mẫu Nhà Đẹp

Dưới ảnh hưởng của sự đa nguyên
 Hậu Hiện đại, các nhà lý thuyết gần đây cố gắng mở rộng kiến trúc ra những diễn dịch mới đa dạng hơn. Những lý thuyết ngôn ngữ (linguistic) thịnh hành trong giữa thập niên 1990 cố gắng nhìn nhận các thành tố kiến trúc nhưng một ngôn ngữ độc lập, đóng góp và sự phát triển của Lý luận Phê bình (Critical Theory). Các nghiên cứu về Chú giải Ngôn ngữ (Hermeneutics) đóng góp những khía cạnh khác cho lịch sử kiến trúc và các bản tính trọng điểm của kiến trúc được xem như những hiện tượng. Tất cả đều tìm cách tiếp cận và xác định kiến trúc như một dạng của ngôn ngữ. Hai cách nhìn nhận đó khác nhau ở các khái niệm tham khảo, trong khi Lý thuyết Phê bình chủ yếu mang tính tự tham chiếu các đặc điểm cá nhân (seft-referential), còn Chú giải ngôn ngữ nặng về nghiên cứu bối cảnh tình huống (contextual).

 mau nha dep
thiet ke nha xinh
thiet ke nha
thiet ke nha dep
kien truc dep
kien truc dep
thiet ke nha dep


Thiet Ke Nha Dep |  Kien Truc Nha Dep |  Mau Nha Dep 

0 nhận xét: